'."\r\n"; $brws=getenv("HTTP_USER_AGENT"); if(!ereg('MSIE',$brws)) echo $deklaracja; ?> <? $tytul = @mysql_fetch_array(@mysql_query("SELECT * FROM cms_ustawienia WHERE idUstawienia=2 AND aktywny='T'")); echo $tytul['wartosc1']; ?> '; ?>
'; ?>
0 || (int)$_GET['menu']>0){ $sciezka = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM cms_strony WHERE id='".(int)$_GET['menu']."' AND aktywny='T'")); $strona = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM cms_strony WHERE id='".((int)$_GET['podmenu']>0 ? (int)$_GET['podmenu'] : (int)$_GET['menu'])."' AND aktywny='T'")); if($sciezka['nazwa']{0}=='_'){ $sciezka['nazwa'] = substr($sciezka['nazwa'], 1); } if(!$strona['nazwa']){ echo '
Nie ma takiej strony w naszym serwisie.
'; } else { echo' » '.$sciezka['nazwa'].' '.($_GET['podmenu']>0 ? '» '.$strona['nazwa'].'' : '').' '.($_GET['kategoria1']>0 ? '» '.$nazwaKategorii.'' : '').' '.($_GET['kategoria2']>0 ? '» '.$nazwaPodKategorii.'' : '').'
'; if((int)$_GET['menu']==6){ echo '
'; if($_POST['firma_form']!='' && $_POST['osoba_form']!='' && $_POST['mejl_form']!='' && $_POST['telefon_form']!='' && $_POST['pytanie_form']!='' && $_POST['kontrola']=='kontrola'){ $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $host=$_SERVER['REMOTE_HOST']; $msg = "IP: ".$ip." | host: ".$host."\n\n"; $msg .= "Firma: ".$firma_form."\n"; $msg .= "Osoba kontaktowa: ".$osoba_form."\n"; $msg .= "E-mail: ".$mejl_form."\n"; $msg .= "Telefon: ".$telefon_form."\n"; $msg .= "Pytanie:\n".$pytanie_form.""; $from = "".$mejl_form.""; $to = "biuro@pressor.pl"; $subject = "Wiadomość ze strony internetowej pressor.pl"; $mailheaders = "From: ".$mejl_form."\r\n"; //$mailheaders .= "Bcc: jarek@jellinek.pl\r\n"; // w celach testowych $mailheaders .= "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\r\n"; if ($_POST['kontrola']=='kontrola'){ @mail($to, $subject, $msg, $mailheaders); $komunikat = ' » Formularz kontaktowy:

Twoje zapytanie zostało wysłane.
Otrzymasz odpowiedź tak szybko, jak to będzie możliwe.

'; } else { $komunikat = ' » Formularz kontaktowy:

Przepraszamy!
Wiadomość nie została wysłana (zabezpieczenie antyspamowe).

'; } echo $komunikat; } else { echo '» Formularz kontaktowy:

   W celu uzyskania bliższych informacji o produkcie lub usłudze zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.
   Aby wiadomość została wysłana należy uzupełnić wszystkie pola:

Firma: 
Osoba kontaktowa: 
Adres e-mail: 
Numer telefonu: 
Treść zapytania: 
 
Aby wiadomość została wysłana należy uzupełnić wszystkie pola

'; } echo '
» Adres

'; } $sprawdzPodmenu = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT count(*) AS ilePodstron FROM cms_strony WHERE aktywny='T' AND idNadrzedne=".(int)$_GET['menu']."")); /* if($sprawdzPodmenu['ilePodstron']>0 && !(int)$_GET['podmenu']){ echo 'Zobacz także: '; $pobierzPodmenu = mysql_query("SELECT * FROM cms_strony WHERE aktywny='T' AND idNadrzedne=".(int)$_GET['menu']." ORDER BY pozycja"); while ($podmenu = mysql_fetch_array($pobierzPodmenu)) { echo '  » '.$podmenu['nazwa'].' '; } echo '

'; } else*/if($sprawdzPodmenu['ilePodstron']>0 && (int)$_GET['podmenu']) { echo '» powrót

'; } else {} echo ((int)$_GET['numer']>0 ? '' : ' '.$strona['dane'].' '); } } else { $stronaGlowna = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT * FROM cms_strony WHERE id=1")); echo $stronaGlowna['dane']; } ?>
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio