» Oferta

 

 BELOWNICE PIONOWE
 

Przeznaczenie : surowce wtórne suche (papier, karton, folia, 
                          puszki aluminium, butelki PET, tekstylia i inne)
 
Użytkownicy:      placówki handlowe, zakłady przemysłowe;
                           zakłady  komunalne, małe sortownie i inni.
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOMATYCZNE BELOWNICE KANAŁOWE

Przeznaczenie : surowce wtórne (papier, karton, ścinki, folia, puszki
                           aluminium, butelki PET, odpady komunalne i inne
                           odpady przemysłowe 
Użytkownicy :     sortownie, zakłady utylizacji odpadów, drukarnie,
                           zakłady przemysłowe generujące dużą ilość
                           opakowań

Możliwosć połączenia z podajnikien (taśmociągiem) i pracy ciągłej 24h/24h 

 

 

   

 

 PRASOKONTENERY - MONOBLOC

Przeznaczenie : odpady komunalne, spożywcze, ciekłe lub odpady
                               nie-segregowane 
 
Użytkownicy :     markety, zakłady komunalne, zakłady utylizacji odpadów

Te urządzenia są wywożone w całości przy pomocy samochodu hakowego i są przeznaczone do pracy na zewnątrz budynku

 

 

 

 

 TAŚMY I DRUT DO BELOWNIC PIONOWYCH

 

 

 

URZĄDZENIA UŻYWANE

 

 

 

Projekt i wykonanie: JELLINEK studio